Dcery Nejpokornější Matky Marie, služebnice Vykoupení

Kdo jsme


Jsme společenstvím zasvěcených žen, které chtějí pokorně zpřítomňovat modlitbu a službu v Církvi. Naše společenství se nazývá „Dcery Nejpokornější Matky, služebnice Vykoupení“.

Náš komunitní život začal v roce 2002 v kostele Sv. Karla ve Vigevano (Lombardia, Itálie), díky přijetí biskupa Mons. Claudia Bagginiho, který v roce 2003 schválil naše Stanovy.

Náš život je inspirován spiritualitou sestry Marie Veroniky Algranatiové, která své novinové texty podepisovala pseudonymem "Nonna Susanna" - „Babička Zuzana“ a tak jí dnes nazýváme i my.


Jak psala, chceme být v Církvi malými „Veronikami“...

 

„Tradice vypráví, že jedna žena z davu, kterou lidé nazývají Veronika, poté když viděla Pána vystupovat na Kalvárii, projevila lásku konkrétním skutkem, když mu svatou tvář osušila rouškou, která snad byla i dílem práce jejích rukou; tím projevila svou vděčnost. Malá skupina duší, kterým Pán vnukl „Dílo vděčnosti“, si klade za cíl obnovovat tento skutek lásky a soucitu s Ježíšem, tajemně přítomným ve svátostném kněžství, a tedy kněžím pomáhat všemi možnými způsoby.“ (Sestra M. Veronika)